NP33 Kulturnatten i Norrköping 2013 Illustration 8 mars ”kvinnokalender” Cadmium Mönster Gudrun