Leave a Reply

YelLOW line

  • Illustration

YelLOW Line Illustrationer 2011. Ställde ut illustrationer i butiken etcetera i Norrköping. Genomgående för illustrationerna var att använda mönster kombinerat med gult och tunna svarta teckningslinjer.